21 C
Antananarivo
jeudi, avril 18, 2019

Volontariat

Convaincu de l’apport bénéfique du Volontariat dans le processus de développement et considérant les principes énoncés par la Déclaration Universelle sur le Volontariat, l’Etat Malagasy s’est engagé à promouvoir l’engagement citoyen matérialisé à travers les actions volontaires.
La DCNV dispose de deux services et d’un pool assistant. Il s’agit du :
Service de la Coordination des Organisations Impliquant des Volontaires (publiques, privées, civil/associatif) ;
Service du Système de Volontariat Communautaire.

LES COMMUNIQUES DE PRESSE

Manoloana ireo tsaho naely ny amin'ny hoe vola lanin'ny Filoha Andry RAJOELINA tany am-pita dia nitondra fanazavana ny mpitondra tenin'ny governemanta Ramatoa Lalatiana RAKOTONDRAZAFY, ary nilazany fa voaasa manokana na hoe vahiny manan-kaja ny Filoha, ka noho izany dia anjaran'ireo firenena manasa no miantoka ny lany rehetra eny hatramin'ny fiantohana ny fiaramanidina. Ka noho izany dia tsy marina ny vaovao...

ACTUALITES

Ny fomba fitafy ny Antandroy

Ny fomba fitafy Antandroy. Manana ny fomba fitafiny manokana ny Antandroy rehefa hamonjy lanonana na havoriane na koa...

Fanombohana ny Asa Fanorenana ny Rova sy ny lapan’i Manjakamiadana

Lanonana hanombohana ny asa famitàna ny Rova sy ny lapan'i Manjakamiadana natrehan'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Andry RAJOELINA ary...

« SOMAMBISAMBY »: hatolotry ny Mahaleo ho an-dRaoul sy i Nonoh ny Taratra ny 06 aprily 2019

« Somambisamby »: hatolotry ny Mahaleo ho an-dRaoul sy i Nonoh Mitohy ny lalana ho an’ny Mahaleo! Vaovao...
ORTM