Fanolorana fitaovana ny RNM sy TVM izay nataon’ny Filohampirenena Hery Rajaonarimampianina

304

Ny alahady 26 Aogositra no nanoloran’Andriamatoa Filohan’ny repoblika Hery RAJAONARIMAMPIANINA ny fitaovana hoan’ny TVM sy RNM izay niarahany tamin’Andriamatoa Minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana Riana ANDRIAMANDAVY VII

Donation ORTM Fianarantsoa