ANARAN-TANANA MIFANDRAY AMIN’NY TANTARA TENA NISY.

426

Araky ny lovatsofina izay heno tamin’ireo olona taloha dia misy tokoa anaran-tanana mifandray amin’ny tantara tena nisy.
NANISANA: nanapakevitra ny mpanjaka fa hanafika ka mila miaramila 1000 lahy ka navondrona teo ka teo no NANISANA azy ireo
ANTANANARIVO: noentina teo analamanga ny tafika ka teo no niainga ilay kabary malaza hoe “NY ARIVO LAHY TSY MATY INDRAY ANDRO”
ANOSIZATO: niainga niankandrefana ny tafika ka naita nosy kely be dia be teo @ ranon’ikopa ka raikitra ny hoe ANOSIZATO
AMPITATAFIKA: niampita ny sisaony izy rehetra ka raikitra ny hoe AMPITATAFIKA
FENOARIVO: teo no nifampiandry satria maro no taraiky tany afara,naverina nisaina indray ka rehefa FENOARIVO dia roso indray ny dia
IMERITSIATOSIKA: teo ny ady voalohany ka nifampahery izy rehetra fa TSY MISY MAHATOSIKA NY MERINA
ARIVONIMAMO: rehefa vita ny ady dia niarapaly izy rehetra nisotro toaka vokany ARIVO NO MAMO androtr’iny…
LOHARANO: MAMOHAELA: VAKOKA SY TANTARAN-DRAZANA (Rado Fanomezatiana Rajesy).