FAKANA NY HEVITRY NY MPISEHATRA MOMBA NY SERASERA AMIN’NY FARITRA TOAMASINA

992

Notontosaina androany tao Toamasina ny fakana ny hevitry mpisehatra momba ny serasera rehetra amin’ny faritra Atsinanana, Alaotra-Mangoro, Analanjirofo ny amin’ny hanitsiana ny lalàna mifehy ny serasera. Izany fakan-kevitra izany dia notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO.