Fitsidihan’ny Filoha Andry RAJOELINA tany ivelany.

1085

Manoloana ireo tsaho naely ny amin’ny hoe vola lanin’ny Filoha Andry RAJOELINA tany am-pita dia nitondra fanazavana ny mpitondra tenin’ny governemanta Ramatoa Lalatiana RAKOTONDRAZAFY, ary nilazany fa voaasa manokana na hoe vahiny manan-kaja ny Filoha, ka noho izany dia anjaran’ireo firenena manasa no miantoka ny lany rehetra eny hatramin’ny fiantohana ny fiaramanidina.
Ka noho izany dia tsy marina ny vaovao maro naely ny amin’ireo nolazaina fa fandaniam-bola, ary raha nisy izany, hoy hatrany Ramatoa Minisitra, dia tsy maintsy nampafantarina ny vahoaka, mba hisian’ny mangarahara.