HAVORIA

315

Ny Havoria dia fivoriana atao rehefa misy fifaliana na fahoriana, izy ity dia fomban’ireo Antandroy sy Mahafaly.
Raisintsika eto ohatra ny fanaovana ny Havoria rehefa misy atao savatse na didim-poitra.
Misy dingana 3 ny Havoria:
1-Hazomanga: fangataham-pitahiana
2- Orik’andro: famantarana ny datin’andro any amin’ny mpanadro
3-Vara na Talily: fotoana ilazana ilay daty efa tapaka hanaovana ny savatse.
Raha “vara” dia omby no entin’ireo voaasa amin’izany raha “Talily” kosa dia vola ho fandraisana anjara amin’ny raharaha no entina.

LOHARANO : Akory tsika Toliara
SARY FANEHOANA : Dave Fangitse