NY FASANA TEO AMIN’NY NTAOLO

489

Velona iray trano, maty iray fasana. Hafa ihany izany manana hiafarana izany. Rehefa hanorina azy dia ny toerany hasiana azy no jerena voalohany. Toerana avoavo no mety mba tsy ho tratry ny rano izy. Jerena tsara koa ny tendrombohitra eo andrefany tsy handondona loatra sao mantsy ka malaky alina ka halaky ho maizina raha misokatra ny fasana. Kendrena ho tafiditra ao ny taratry ny masoandro rehefa mihilana ny andro mba hampahazava ny ati-fasana. Avy hatrany dia natao hoe fady ny mandevina raha tsy folaka ny andro nefa ilay hazavana miditra no antony sady sao ho voahitsaka ny razana sasany. Fahiny mantsy dia mbola nangonina tao ambany teo daholo ny razana fa nasiana famantarana fotsiny toy ny vilia na tavoahangy na zavatra tsy mety lo. Taty aoriana vao nasiana farafara sy nasiana rihana. Tsy fiteny ny hoe “farafara” raha any an-trano fa fandriana no any, toy izany koa ny hoe “rihana” fa ambatra no filaza izany, atany ny ao ambany raha trano resahana.
Ny vato atao farafara dia izay vatolampy mideza no hakana azy. Faritana ny habeny ka asiana tain’omby dia arehitra. Solon’ny dinamita io. Rehefa velesina ka somary migobaka ny vato dia azo poirina amizay. Tarihina avy eo ny vato

LOHARANO: NY FAHENDREN’NY NTAOLO RAZANTSIKA, TSY SAMPY FA FAHALALANA MIAFINA (Singa Harahara)