Ny Fitondram-panjakana, amin’ny alalan’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, dia mandiso ireny tsaho sy sary “photoshop” niniana naely io hariva io ireny.

495

Ny Fitondram-panjakana, amin’ny alalan’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, dia mandiso ireny tsaho sy sary “photoshop” niniana naely io hariva io ireny.
Ny Minisitera dia manamafy hatrany fa tsy mbola misy trangana aretina “CORONAVIRUS” eto Madagasikara, na any Nosy Be aza.