NY FOKO BARA

604

Ny Bara dia foko iray amin’ny 18 misy eto Madagasikara. Mifanila amin’ny Betsileo, ao Avaratra; ny Tanala, Antesàka, Antemoro, Antefasy no ao Antsinanany, ary Antanosy no ao Atsimo-Antsinanany; ny Antandroy kosa no ao Atsimo, ary ny vezo sy ny Sakalava no any Andrefany. Azo lazaina fa tsy manana sisin-dranomasina ny Bara, kanefa dia tsy azo sokajiana ho isan’ny mponina afovoan-tany (haut-plateaux) velively.
Ny faritra misy ny Bara dia avy eo Atsimon’ny reniranon’i Zomandao sy Mangoky; ny havoanan’Analavelona no mamefy ny ao Andrefana ; ny reniranon’i Onilahy sy Mangoky Atsimoany Atsimo, avy ao atsimo ny reniranon’ i Onilahy sy Mangoky-Atsimo; ny reniranon’Itomampy ny any Antsinanana.
*** TANTARA ***
Tsara ho marihina dieny mialoha, fa ny foko Bara dia iray tsy mivaky, fa noho ny fizarazaram-paritra arakarak’izay nosafidian’ireo zanaky ny mpanjaka, dia lasa nisy fizarazaràna, niendrika fanjakàna kely tao. Satria manorina toeram-ponenana hafa izy ireo, niaraka tamin’ny vady aman-janany sy ny mpanompony avy.
Avy amin’ireo no nisian’ny fanjakana:
Bara Be (Ranohira)
Bara Imamono (Ankazoabo)
Bara Iantsantsa (Ivohibe)
Bara Vinda (Benenitra)
Bara Tsienimbalala (Manera)
Bara Manantanana (Volotaray) nanjakan’i RAMIFOKY.
Bara Mahovy (Bereta) nanjakan-dRATRIMO
Bara Antevondro (Ivondro)
Bara Antikondra (Andohan’ i Fiherenana) nanjakan’IMAKA
Bara Manonga, (Ambinaniroa) nanjakan’i Fangataha.
Bara Menamaty, nanjakan-dRASIDY.
Bara Tevonje, nanjakan’i VANTIO.
Bara Manambia tany atsimon’ny Mahafaly.
Bara Ambiliony tany atsimo andrefan’ny Mahafaly.