NY FOMBA FITAFY ANY ATSINANAN’NY MADAGASIKARA

490

Ny fitafian’ny betsimisaraka dia misy karazany.
Ny voalohany dia ahitana fitovizany amin’ny fitafiam-bazaha, satria raha ny tantara dia ny Anglisy no monina tamin’ny faritra Atsinanana iny. Fa na izany aza dia nitafy ny lamba izy ireo, izay marikin’ny maha Malagasy azy.
Ny faharoa indray kosa tsotsotra kokoa ary manaraka ny toetr’andro any. Noho izany sady tokony hiaro amin’ny orana no tsy dia atao mafana. Ny sasany vita amin’ny tsihy, ny hafa vita amin’ny soga.
Ny taovolo kosa dia randrana isan-karazany.