Sarobidy ny teny malagasy : kajio, arovy, ampitao ny fiteny sy ny fanoratra tena marina

336

Ny fahaizantsika manoratra ny tenindrenintsika dia midika fitiavantsika sy fanajantsika azy. Izay tia ny teniny, tia ny taniny. Andrianintsika ny tenintsika, ny an’ny hafa koa fehezintsika.

Ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia hamoaka tahaka izao fanitsiana izao matetika mba tsy ho lasa fahazaran-dratsy fanaon’ny besinimaro ny fanoratana teny malagasy diso.

Ampitao, zarao.