“Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina”

402

Tonga nitsidika ny fivoaran’ny asa fananganana ny “Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina” (Maison de la communication et de la culture) eto Toliara ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana ANDRIATONGARIVO niaraka tamin’ireo tompon’andraikim-panjakana eto an-toerana no sady nampahafantatra ny ho endriky ny fotodrafitr’asa hatsangana.
Efa mandroso ny asa, kendrena ho vita amin’ny faran’ny taona ny vata-trano (gros oeuvres).